Louvre in Parijs: 9 eeuwen kunst

Posted on Posted inUncategorized

Het Louvre in Parijs is een van de meest bezochte musea ter wereld. Het enorme gebouw in het eerste arrondissement van Parijs trekt jaarlijks meer dan 7 miljoen bezoekers. Logisch dat er zoveel mensen op het museum afkomen, want je kunt er dagelijks bijna 40.000 kunstwerken en archeologische schatten bekijken. Met erg bekende stukken als het schilderij Mona Lisa van Leonardo da Vinci en de Venus van Milo Het wereldberoemde Louvre is naast zijn collectie ook bekend vanwege het prachtige gebouw met meerdere vleugels.

Louvre kasteel en paleis

Al in de 12e eeuw stond in Parijs het Louvre kasteel. Naarmate Parijs steeds meer groeide, werd de verdedigingsfunctie van het kasteel steeds kleiner. Als stadspaleis heeft het de eeuwen daarna nog een belangrijke rol gespeeld in de Franse koninklijke familie. Tot in de 17e eeuw de toenmalige koning Lodewijk XIV besloot om voortaan op het vernieuwde Versailles paleis te wonen en regeren. Een eeuw later stemde koning Louis V in om van het Louvre een publiek museum te maken met een aantal kunstwerken uit het bezit van de koninklijke familie. Toch duurde het nog tot de Franse revolutie voor het Louvre een echt nationaal museum in Parijs werd. Waar nog meer
schilderijen van koninklijke familie en de weggenomen schilderijen uit kerken voor iedereen in Frankrijk te bewonderen waren. In 1793 opende het Louvre museum zijn deuren, en dat zijn ze nu nog steeds voor iedereen.

Opbouw van de Louvre collectie

De collectie is in de afgelopen 3 eeuwen uitgebreid, afgenomen en weer aangevuld. Het Louvre begon met schilderijen en kunst die Franse revolutionairen van de kerken en koninklijke familie hadden weggenomen. Daarna verzamelde vooral keizer Napoleon veel kunst tijdens zijn veldslagen in heel Europa. Niet vaak zonder toestemming te vragen aan de kerken en eigenaars van de beelden en schilderijen. Hoewel het Parijse museum in die tijd een grote collectie bereikte, ging een groot aantal werken na Napoleon’s dood weer terug naar de wettelijke eigenaren. Door een beetje bedrog en onderhandelen, kon het museum wel een aantal kunstwerken houden.

Het hedendaagse Louvre

Bezoek je het museum tegenwoordig, dan zijn er in het huidige Parijse Louvre nog veel kenmerken van vroeger te ontdekken. Onder de vloer van het museum -Pavillon de l’Horloge- kun je een blik werpen op de muren en fundamenten van het oude middeleeuwse kasteel. Sommige kunstwerken zoals de Mona Lisa hangen al sinds de 16e eeuw in het Louvre. Vandaag de dag het Parijse museum zo’n 35.000 kunstwerken aan het publiek zien. Dat is ongeveer 10% van de collectie die het Louvre bezit.
Na verschillende verbouwingen door de jaren heen, kreeg het Louvre in 1874 zijn huidige vorm. In het midden de …. en daaromheen de vleugels Richelieu, Sully en Denon. De bekende glazen piramide die de hoofdingang vormt van het museum, kwam pas in 1989.

Meer Louvre musea in de wereld

Het Louvre museum heeft naast Parijs nog een aantal andere dependances. Zoals de meeste grote musea kan het Louvre de enorme collectie niet in één gebouw laten zien. Dus net zoals een aantal andere grote musea, zoals de Hermitage en het Nederlandse Rijksmuseum, heeft het Louvre een aantal extra musea geopend. De bekendste is het Louvre filiaal in Abu Dhabi dat behalve kunst uit het Louvre Parijs ook werken toont van onder andere het Versailles paleis en het Parijse Musée d’Orsay. Daarnaast is begin deze eeuw een filiaal in de Franse stad Lens geopend om het grote aantal bezoekers van het Parijse Louvre iets te verlichten.