Privacyverklaring, disclaimer en cookies

Scroll naar: PrivacyDisclaimerCookies

Louvremuseum.nl is een website van Straz Miejska VOF. Straz Miejska neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

Straz Miejska hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. We verzamelen geen gegevens die niet essentieel zijn voor het functioneren van de site, of voor het aanbieden van onze diensten. Door gebruik te maken van louvremuseum.nl, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Privacy

Persoonsgegevens

Je hoeft ons geen persoonlijk identificeerbare informatie te geven om louvremuseum.nl te gebruiken. In sommige gevallen is het niet te voorkomen dat we persoonlijke informatie ontvangen, maar dit gebeurt alleen als je er zelf voor kiest deze met ons te delen, door:

  • contact met ons op te nemen via e-mail, bijvoorbeeld voor het stellen van een vraag. In dit geval bewaren we je mail (voor administratie), inclusief volledige inhoud.

Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken, gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij gebruiken deze informatie nooit voor andere doeleinden, dan waarvoor die gegevens in de eerste instantie bestemd zijn. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie weggeven of verkopen aan derden. Eventuele geautomatiseerde verwerkingen van ontvangen informatie leiden nooit tot besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zonder dat iemand van Straz Miejska daarbij betrokken is.

Inzage en klachten
Onder de AVG kun je altijd inzage aanvragen over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Daaropvolgend kun je een verzoek doen tot wijziging of verwijdering van deze gegevens. Dit kun je doen door het verzoek te mailen naar info[at]louvremuseum.nl. Tenzij die gegevens nodig zijn voor administratieve of fiscale doeleinden, zullen we daar binnen een maand aan voldoen.
Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens door ons niet op rechtmatige wijze gebruikt worden, dan kun je daarvoor ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met louvremuseum.nl. Deze data alleen zijn niet voldoende om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op louvremuseum.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt. Lees onder ons cookie statement meer over hoe wij traffic data behandelen.

Beveiliging

Wij hebben de beveiliging van jouw en onze gegevens hoog in het vaandel staan. Om gegevensverlies of datalekken te voorkomen treffen we doorlopend passende technische en organisatorische maatregelen. Alle gegevens worden gehost in Nederland door een partij die een passend beveiligingsniveau garandeert. Met deze partij hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Disclaimer

Links naar andere sites

Louvremuseum.nl bevat een aantal links waarmee je louvremuseum.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Louvremuseum.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden zal een andere privacy policy van toepassing zijn. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s van derden die je via onze site krijgt. De informatie die je van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze sites aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze websites kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op louvremuseum.nl

Wij besteden veel zorg aan het up-to-date en actueel houden van de informatie op deze website. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kun je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen met de webmaster (info[at]louvremuseum.nl). Wij stellen jouw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren en voor andere bezoekers zo optimaal mogelijk maken.

Alle foto’s op deze website zijn aangekocht en eigendom van Straz Miejska V.O.F. Op alle teksten op de website rust copyright dat ligt bij Straz Miejska. Geen van de teksten mogen hergebruikt worden zonder vooraf uitdrukkelijk toestemming gekregen hebben. Mocht je onverhoopt informatie, data en/of programma’s tegenkomen waarvan je meent dat het copyright bij jouw ligt, verzoeke dit te melden aan de webmaster.

Cookie statement

Voordat je deze site gebruikt, ga je ermee akkoord dat er enkele cookies op jouw computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend gebruik van Louvremuseum.nl te vergemakkelijken. Denk daarbij aan de eventueel door jou aangegeven voorkeuren. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere gegevens waarmee iemand jouw identiteit kan achterhalen.

Louvremuseum.nl maakt gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies:
Deze cookies voorkomen dat er meerdere keren dezelfde informatie moet worden ingevoerd bij het gebruik van de site. Dit geldt echter alleen voor medewerkers van de site die inloggen in het CMS van WordPress (wijzelf). Bij een normaal bezoek aan de site dienen deze cookies geen functie. Na de sessie worden ze verwijderd.
Lees hier meer over WordPress cookies.

Analytische cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics om te kunnen zien hoe vaak de website en afzonderlijke pagina’s bezocht worden. Hiermee kunnen we de website verbeteren en relevante artikelen aanbieden. De gegevens die hiervoor verwerkt worden zijn versleuteld, anoniem (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd) en niet terug te leiden naar individuele gebruikers. De bewaarperiode van deze gegevens is 50 maanden. Deze gegevens worden niet gedeeld met Google en worden niet gebruikt door andere diensten van Google. Voor het verwerken van traffic data is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Lees hier meer over de cookies van Google Analytics.

Embedded Content
Het is mogelijk dat wij in sommige gevallen op pagina’s van Louvremuseum.nl content van derde partijen embedden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het tonen van een Youtube-video of het plaatsen van Google Maps. In dit geval kan die partij gebruik maken van cookies. Hier hebben wij geen controle over. Meer informatie kun je vinden in de privacyverklaring van betreffende dienst.

Wil je niet dat Louvremuseum.nl cookies plaatst op jouw computer, dan kun je ze eenvoudig zelf verwijderen via de instellingen van jouw browser. Ook kun je jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je om technische redenen niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van louvremuseum.nl of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van louvremuseum.nl.

Meer informatie over het weigeren en verwijderen en weigeren van cookies:

Scroll naar: PrivacyDisclaimerCookies

Westzaan – 23 mei 2018